Úrady kontrolujú pieskoviská. Deťom môžu hroziť nákazy

Úrady kontrolujú pieskoviská. Deťom môžu hroziť nákazy

BRATISLAVA / Stáva sa, že pieskoviská niekedy nevyzerajú ako súčasť detského ihriska, ale skôr ako zvieracie toalety. Úrady verejného zdravotníctva aj túto sezónu kontrolujú a testujú pieskoviská. Prevádzkovateľ by ho mal každé dva týždne prekopávať a poliať pitnou vodou. Či a kedy vymeniť piesok ale zákon neurčuje.

S infekciami z pieskovísk majú skúsenosti aj niektoré matky. "Jedna známa chytila e-coli, druhá slintavku," hovorí jedna z matiek.

"U detí môžu byť ohrozené najmä mikrobiálnou kontamináciou. Hrozia aj nejaké mechanické poškodenia, ako sú napríklad injekčné striekačky," uviedla Zuzana Drobová, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Trnavský regionálny úrad verejného zdravotníctva tento týždeň odobral vzorky z tamojších pieskovísk. Piesok odobrali na parazitologické vyšetrenia a na mikrobiologické vyšetrenie. "Orálnou cestou sa dostávajú mikroorganizmy, ktoré sa v pieskovisku nachádzajú, do detských úst a môžu spôsobiť rôzne črevné a iné ochorenia," dodala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Prevádzkovatelia pieskovísk musia každé dva týždne piesok prehrabať a plochu poliať obyčajnou pitnou vodou. "Slnko pôsobí ako prirodzený čistič piesku...Žiarenie slnka vyzabíja baktérie," uviedol Michal Silný z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zákon na Slovensku neupravuje, kedy je načase vymeniť piesok.

Výsledky kontrol v jednotlivých krajoch

Z celkového počtu 648 odobratých vzoriek piesku nevyhovelo v roku 2016 z dôvodu mikrobiálneho a parazitného znečistenia 53 vzoriek piesku.

Kraj Nález
Bratislavský kraj prítomnosť salmonely sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) v piatich prípadoch
Trnavský kraj prítomnosť salmonely sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) v štyroch prípadoch
Trenčiansky kraj prítomnosť salmonely sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) v 25 prípadoch
Nitriansky kraj v súvislosti s výskytom nevyhovujúcich vzoriek piesku hygienici prevádzkovateľov upozornili na povinnosť vykonávať opatrenia smerujúce k údržbe pieskovísk - zabezpečovať pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskoviskách pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny. V rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali následne odbery vzoriek piesku z pieskovísk, ktoré nevyhovovali ustanoveniam platnej legislatívy. Kontrolné vzorky piesku boli vyhovujúce.
Žilinský kraj Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline v roku 2016 opakovane odobrali vzorky piesku z pieskovísk, ktoré vo vyšetrovaných mikrobiologických skúškach vyhovovali požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
Banskobystrický kraj prítomnosť salmonely sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) v 18 prípadoch
Košický kraj prítomnosť salmonely sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) v jednom prípade
Prešovský kraj V Prešovskom kraji nebola z celkového počtu vyšetrených vzoriek zistená prítomnosť termotolerantných koliformných baktérií, ani fekálne streptokoky a ani prítomnosť geohelmintov.

 Podľa údajov z Úradu verejného zdravotníctva sa štandard areálov detských ihrísk sa v posledných rokoch zlepšuje. "V Bratislavskom kraji sa robila pravidelná údržba pohybových atrakcií, zabezpečovalo sa i čistenie plôch, vrátane kosenia trávy. Pieskoviská v kontrolovaných predškolských zariadeniach sa vo väčšine prípadov prikrývajú netkanou textíliou," uviedla vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Jana Hamade.

"V Trnavskom kraji sa v rámci štátneho zdravotného dozoru v predškolských zariadeniach kontrolovala aj technická úroveň a čistota prevádzkovaných pieskovísk. Ich celkový hygienický štandard bol u väčšiny prevádzkovateľov vyhovujúci. Pieskoviská v predškolských zariadeniach sú väčšinou ohradené a v čase nevyužívania prekryté plachtou. Proti vnikaniu zvierat sú chránené oplotením areálu a tiež zabezpečením ochranného krytu pieskoviska,“ konštatuje Hamade.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:35 PRESTRETÉ
05:30 Súdna sieň
06:10 Súdna sieň
07:30 Panelák VIII.
05:10 Kutyil s.r.o. II.
05:45 Moja mama varí lepšie ako tvoja
06:50 POLICAJTI V AKCII
05:00 Rybičky Flip a Flap
05:05 Sníček
05:15 Tashiho svet
05:50 Před půlnocí
07:50 Příliš pozdě na loučení
09:30 S tváří anděla