Oblačno
16°
Bratislava
Ela
24.5.2024
Pacienti s klinickým syndrómom chronického srdcového zlyhávania nebudú musieť ostávať v nemocniciach. Pomôcť im má pilotný projekt tele-monitoringu od Union zdravotnej poisťovne
Zdielať na

Pacienti s klinickým syndrómom chronického srdcového zlyhávania nebudú musieť ostávať v nemocniciach. Pomôcť im má pilotný projekt tele-monitoringu od Union zdravotnej poisťovne

Zdroj: Getty Images

Manažment pacienta s diagnózou srdcového zlyhávania môže zlepšiť tele-monitoring vitálnych funkcií.

Union zdravotná poisťovňa spúšťa v spolupráci so spoločnosťou Goldmann Systems a renomovanými kardiocentrami unikátny pilotný projekt z oblasti telemedicíny, ktorý môže poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie zavádzanie monitoringu na diaľku aj pri iných diagnózach.

Na Slovensku evidujeme dlhodobo vysoký počet hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhávaním, horšie výsledky sú citeľné tiež v oblasti odvrátiteľných úmrtí. Na uvedenom sa podieľa aj spôsob manažmentu pacienta s ohľadom na redukované kapacity ambulantného sektora. Prognóza srdcového zlyhávania sa v ostatných rokoch zlepšila, stále však ide o veľmi náročnú diagnózu a rovnako závažné sú aj socioekonomické následky pre pacienta aj zdravotnícky systém. V roku 2021 bolo srdcové zlyhávanie najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu pacienta a tiež bolo najčastejšou príčinou opakovaných hospitalizácií pacienta. Union zdravotná poisťovňa prichádza s pilotným telemedicínskym projektom, ktorý by danú situáciu mohol výrazne ovplyvniť.

Union

"Vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiológie ponúkame možnosť manažovať pacienta s klinickým syndrómom chronického srdcového zlyhávania pomocou tele-monitoringu z domáceho prostredia. Cieľom nášho projektu je zapojiť 250 pacientov v priebehu budúceho roka, pričom spolupráca s prvými pacientami sa začína práve v týchto dňoch," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Do projektu za zatiaľ zapojili Kardiocentrum Nitra, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Fakultná nemocnica Banská Bystrica, Kardiocentrum Agel Košice a Ružinovská poliklinika.

Cieľom pilotného projektu je aj znížiť vyťaženie zdravotníckeho personálu (najmä redukciou fyzických návštev pacienta), zlepšiť prognózu pacienta a jeho kvalitu života (najmä tým, že pacient môže byť sledovaný v domácom prostredí), zníženie finančných nákladov na pacienta so srdcovým zlyhávaním (najmä redukciou nákladov na hospitalizácie a liečbu v súvislosti s progresiou ochorenia) a včasné rozoznanie komplikácií či zhoršenia stavu.

Union

Na monitoring bude využitá technológia vzdialeného monitoringu od spoločnosti Goldman Systems, ktorá umožňuje monitorovanie pacienta z domáceho prostredia. Technológia obsahuje online portál pre lekára na sledovanie vitálnych hodnôt a súčasťou služby je takisto zákaznícke centrum, ktoré zabezpečí logistiku, technickú podporu a zaučenie pacienta na využívanie technológie. Union zdravotná poisťovňa bude financovať využitie technológie vzdialeného tele-monitoringu a zároveň zazmluvní zapojeným poskytovateľom špeciálny výkon vyhodnocovania dlhodobého monitoringu vitálnych funkcií v domácom prostredí. "Pre našich poistencov sme pripravili tiež brožúru, ktorá ich bude motivovať k dodržiavaniu zásad zdravého životného štýlu pacientov a pomôže aj s povedomím v ich priamom okolí," uzatvára za Union Jozef Koma.

Union vníma svoj pilotný projekt aj ako výzvu pre budúce smerovanie a rozvoj telemedicíny na Slovensku. Program odborne zaštítil kardiológ Vladimír Dvorový, ktorý je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie.

Najčítanejšie