Oblačno
22°
Bratislava
Iľja
20.7.2024
Ministri na rokovaní prebrali viac ako 30 bodov. Tieto návrhy odobrili
Zdielať na

Ministri na rokovaní prebrali viac ako 30 bodov. Tieto návrhy odobrili

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Ministri majú v stredu (10. 7.) na programe viac ako 30 bodov. Medzičasom už schválili napríklad návrh na rekonštrukciu a nadstavbu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice.

Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice pôjde takmer 36 miliónov eur. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý schválila vláda. Nadstavba má umožniť aj rekonštrukciu budov, do ktorých sa komplexne neinvestovalo 40 rokov. Dobudovať sa majú nové priestory pre viaceré oddelenia.

Cieľom návrhu realizácie nadstavby a stavebných úprav objektu košickej detskej fakultnej nemocnice je rozšíriť, zmodernizovať a vynoviť súčasné nemocničné priestory pre detských pacientov, sprevádzajúce osoby a zdravotnícky personál. Vláda priblížila, že do časti objektov sa neinvestovalo takmer 40 rokov a sú v podstate v pôvodnom stave.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) má priebežne zabezpečiť a vykonať kroky smerujúce k realizácii projektu. "Nadstavba nemocnice bude mať prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti pracovísk, zlepšení kvality priestorov určených pre pacientov, zvýšenia hygienických štandardov," píše sa v schválenom materiáli.

Vláda odobrila nové pravidlá tvorby stanovísk Slovenska k návrhom aktov EÚ

Pravidlá predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Docieliť má efektívnejšie presadzovanie národnoštátnych záujmov na pôde EÚ.

Cieľom materiálu je skvalitniť celkovú koordináciu a prípravu Slovenska na rokovania v inštitúciách EÚ a prispieť tak k efektívnejšiemu presadzovaniu záujmov SR na pôde Únie. "Zavádzame systém, ktorý prinesie vyššiu flexibilitu na domácej pôde a zabezpečí riadne stanoviská a pozície pre zástupcov Slovenska hlasujúcich v inštitúciách EÚ," uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v stanovisku.

Proces tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ koordinuje rezort slovenskej diplomacie. Doterajší systém z roku 2013 bol podľa MZVEZ v mnohých prvkoch zastaraný a nezodpovedal dynamike rokovaní na európskej úrovni. "Komplexnosť a dôležitosť legislatívy či problematík prerokúvaných na pôde EÚ, ich dosahy na občanov Slovenska a našu ekonomiku si vyžadujú kvalitné a promptné reakcie zo strany Slovenskej republiky. Našou ambíciou je efektívnejšia koordinácia ministerstiev a ďalších zodpovedných subjektov, a to pri zvážení všetkých prínosov a dosahov týchto rozhodnutí na našich obyvateľov," doplnil Blanár.

Ministri schválili  návrh zmien v Trestnom zákone zohľadňujúci konzultácie s Európskou komisiou

Vláda odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou (EK). Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhuje Národnej rade (NR) SR prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poukázal na to, že navrhované zmeny sa týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ. "Tieto zmeny sme v zásade navrhli upraviť po konzultácii s Európskou komisiou, aby sme eliminovali už vopred akékoľvek možnosti napádania Slovenskej republiky aj zo strany našej opozície aj z iných strán," povedal médiám.

V prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ sa navrhuje obligatórny trest odňatia slobody uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov. "Vzhľadom na zmeny a doplnenia Trestného zákona týkajúce sa ochrany finančných záujmov Európskej únie sa navrhuje do Trestného zákona zaviesť výslovnú právnu úpravu pojmového vymedzenia finančných záujmov Európskej únie," priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe legislatívneho návrhu.

V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. "Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody," uvádza sa v dôvodovej správe.

Do Trestného zákona sa zavádza aj úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

Pozostalí po advokátovi Ľ. Krivočenkovi dostanú odškodné 90-tisíc eur

Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda. Cieľom je zmierniť nemajetkovú ujmu pozostalých formou poskytnutia finančnej náhrady. Po 30-tisíc eur dostane manželka a dve deti advokáta.

"Rozhodnutie vlády vychádza z neaplikovateľnosti relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy na tento prípad a z existujúceho záväzku SR rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne úpravy, ktorými je viazaná," píše sa v schválenom materiáli.  V tomto prípade je podľa vlády právnym rámcom článok 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a z neho vyplývajúca objektívna zodpovednosť štátu za porušenie jeho záväzkov v súvislosti s ochranou života osoby obmedzenej na osobnej slobode.

"S hmotnoprávnym všeobecným záväzkom štátu chrániť zákonom právo na život súvisí aj procesná povinnosť štátu vykonať účinné vyšetrovanie v prípade možného porušenia tohto záväzku," skonštatovala vláda. "Žiadne peniaze nevedia nahradiť život človeka, ale minimálne na zmiernenie dôsledkov pre rodinu, sme sa rozhodli takýto návrh na vládu predložiť a vláda ho schválila," povedal po zasadnutí kabinetu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Advokát Ľubomír Krivočenko bol vo väzbe od marca 2020 do 28. februára 2021, kedy zomrel. Jeho úmrtiu predchádzalo rozšírenie nákazy ochorenia COVID-19 v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Zomrel vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Vláda pripomína, že manželka zosnulého žiadala opakovane počas jeho väzby o zvýšenú zdravotnú starostlivosť, keďže bol rizikovým pacientom pre jeho vek 59 rokov a pre ochorenia, ktorými trpel.

"Jej žiadosti boli opakovane zamietnuté," píše sa v materiáli. Bezprostredne po smrti manželka iniciovala trestné konania a podávala podnety na prešetrenie, či jej manžel nezomrel v dôsledku nedostatočnej a oneskorenej lekárskej pomoci a či štátne orgány neprispeli k jeho smrti. Trestné oznámenia i podnety boli odmietnuté s odôvodnením, že zdravotná starostlivosť bola správna a nezanedbaná.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy