Jasno
Bratislava
Valér
18.4.2024
Prezidentské voľby 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť
Zdielať na

Prezidentské voľby 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami skončí 48-hodinovým volebným moratóriom.

Infolinka s informáciami pre voličov

Od pondelka (18. 3.) funguje infolinka pre prvé kolo prezidentských volieb. Voličom je k dispozícii počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 h. V sobotu 23. marca, v deň volieb, bude fungovať od 7.00 do 22.00 h. Dostupná je na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312

Noviny.sk

O post prezidenta SR sa uchádza celkovo 10 kandidátov

Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi.

Profily kandidátov si môžete pozrieť TU.

​Voliči krúžkujú vo voľbách prezidenta len jedného kandidáta

Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Pri dvoch a viac krúžkoch bude hlasovací lístok neplatný. "Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky," uviedol rezort vnútra.

Ak sa volič pomýli, na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávny hlasovací lístok následne vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Takto vybavíte hlasovací preukaz pre prezidentské voľby.

Noviny.sk

​Voličom so zdravotným postihnutím môže pri hlasovaní pomôcť iná osoba

Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v prezidentských voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu. 

Takýto volič môže vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá mu upraví hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vloží ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie. "Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie," uviedlo MV.

Rozhovory s prezidentskými kandidátmi si môžete pozrieť TU.

Noviny.sk

​Na priebeh volieb prídu dohliadať zahraniční pozorovatelia z tímu OBSE

Na Slovensko príde tím Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorý bude pozorovať priebeh prezidentských volieb. Pozorovateľom vo volebný deň môže byť ktokoľvek, musí to však oznámiť predsedovi príslušnej volebnej komisie. "V prezidentských, tak ako aj v každých voľbách, môžu byť prítomní pozorovatelia - domáci, ako aj zahraniční. V kontexte nadchádzajúcich prezidentských volieb prichádza na Slovensko expertný volebný tím OBSE/ODIHR s cieľom pozorovania," uviedlo ministerstvo vnútra. Pozorovatelia nemajú povinnosť sa vopred nahlasovať.

Pozorovateľ musí dodržiavať poriadok a nenarúšať priebeh hlasovania. Vo volebnej miestnosti môže byť počas celého trvania hlasovania, ak nie je kandidát. Môže pozorovať aj priebeh sčítavania hlasov.

Historický prehľad prezidentov SR si môžete pozrieť TU.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy