Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku
Zdielať na

Voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku

Zdroj: TASR

BRATISLAVA / Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných septembrových parlamentných voľbách osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku.

Voliči pripútaní na lôžko môžu požiadať o prenosnú schránku. Tento spôsob je určený pre všetkých voličov, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa na predčasných parlamentných voľbách osobne. Podľa informácií na webe Ministerstva vnútra SR môžu voliči alebo ich blízki požiadať o prenosnú schránku obec, v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. 

"V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti," píše sa v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Zachovanie tajnosti hlasovania zabezpečujú vyslaní členovia komisie. Volič zároveň musí podpísať prevzatie hlasovacieho lístka a obálky. "Ak tak volič nemôže urobiť alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname," hovorí zákon.

Ak hlasovanie prebehne v ústave, podľa zákona čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslušnou okrskovou volebnou komisiou dohodne ústav. Ak volič nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo z dôvodu, že nevie čítať či písať, musí túto skutočnosť oznámiť okrskovej volebnej komisii. Volič má v takomto prípade právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vo volebnej miestnosti inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Za voliča to ale nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy