Polojasno
16°
Bratislava
Berta
2.7.2022
Šikanovanie v školách je stále veľký problém. Žiaci sa s tým málokedy niekomu zveria
Zdielať na

Šikanovanie v školách je stále veľký problém. Žiaci sa s tým málokedy niekomu zveria

BRATISLAVA / Žiaci sa stávajú terčom posmeškov a zastrašovania. Podľa štátnej školskej inšpekcie väčšina žiakov nenachádza u učiteľov pocit bezpečia a vzdelávanie pedagógov v tejto problematike je stále nepostačujúce.

Podľa prieskumu školskej inšpekcie má šikovanie len veľmi mierne klesajúci charakter. Žiaci sa najčastejšie stretávajú s ponižovaním, urážaním, s posmeškami a zastrašovaním. "Viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania a takmer pätina žiakov bola obeťou šikanovania," uviedla hovorkyňa ŠŠI Diana Ďorďová. Až 33 % šikanovaných žiakov sa nikomu neodvážilo zdôveriť. Ostatní sa obracali na rodičov, triednych učiteľov a spolužiakov. Na výchovných poradcov už pomenej. "Výchovného poradcu v škole nepoznalo 38 % žiakov a 84 % sa s ním vôbec nestretlo," povedala Ďorďová. 

Každý šiesty žiak má skúsenosť s fyzickým napadnutím. Žiaci sa stretávajú aj s ničením majetku, s vyhrážaním cez internet a s vymáhaním jedla, či peňazí. Médiami rezonoval prípad, kedy tínedžer prikázal svojmu spolužiakovi, aby si kľakol a pobozkal mu nohy. V závere mu dal facku. "Riaditeľ školy je ten, ktorý má povinnosť nahlásiť podozrenie, že sa žiak dopustil šikanovania. Oznamuje to príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny," povedala hovorkyňa ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská. 

Pracovníci úradu celú vec preverujú. Môžu spolupracovať so psychológom a s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva. V prípade, že rodič alebo dieťa nespolupracujú, úrad uloží výchovné opatrenie a dieťa sa zúčastní výchovného programu. "Zároveň sa deti môžu so svojimi problémami zdôveriť odborníkom aj na Národnej linke na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K," uviedla Rovenská. 

Znepokojujúce sú aj zistenia informačných kancelárií pre obete trestných činov. Prieskum preto zrealizoval aj rezort vnútra. "Na tých prvých štyroch priečkach sa nachádzajú fajčenie a záškoláctvo. Na tom treťom a štvrtom mieste to už bola šikana a kyberšikana. Ocitli sa tam aj také veci, ako je seba poškodzovanie, obchod s ľuďmi," povedal riaditeľ oboru prevencie Jozef Halcin. 

Podľa prieskumu sa na viac ako štvrtine škôl stretli s prejavmi extrémizmu. Najčastejšie išlo o útoky z rasových dôvodov. 120 základných škôl rieši aj problematiku neplnoletých mamičiek. "Čiže pravdepodobne v týchto prípadoch išlo o sexuálne zneužívanie maloletých. Tým našim prvoradým cieľom je vytvoriť také nástroje, aby sme pomohli učiteľom zvládať tú situáciu. Aj v tomto čase realizujeme sériu vzdelávaní, nie len pre samotných pedagógov, ale venujeme aktivity aj pre deti a mládež," uviedol Halcin. 

Prevencia je základ. Od januára sú jej súčasťou aj rôzne školenia pre učiteľov a riaditeľov. Rezort školstva tiež pre školy pripravil viaceré pomôcky. "Rôzne plagáty, hry. Kde mladí ľudia môžu odhaliť, že sa niečo deje. Že keď už viem identifikovať, že je to šikana, koho môžem kontaktovať," povedala štátna tajomníčka rezortu školstva Svetla Stíthová. 

Šikanovanie môže byť posudzované vo vážnejšom štádiu ako trestný čin. Takéto prípady preveruje polícia. "V takom prípade môžeme rozumieť spáchanie niektorého z trestných činov ako napríklad vydieranie, ublíženie na zdraví, nátlak, hrubý nátlak, ohováranie a podobne," povedal hovorca prezídia PZ SR Michal Slivka. 

Súvisiace články

Najčítanejšie