Marína
8.12.2022
Nová väznica na Slovensku. Vláda projekt schválila
Zdielať na
Krimi

Nová väznica na Slovensku. Vláda projekt schválila

HNÚŠŤA / Nová väznica by mala vyrásť v Rimavskej Sobote. Vláda nový projekt schválila v pondelok na rokovaní. Riešiť by mal hlavne problém kritickej naplnenosti väzenských zariadení, ale zároveň do regiónu prinesie aj nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti.

O zámere vybudovať v tomto regióne väznicu sa s prestávkami hovorí už asi 22 rokov. Hlavné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné rozšíriť kapacitu väzníc, sú najmä: dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť ústavov a nepriaznivý technický stav objektov.

"Nájomníci" stále prichádzajú 

Ak sa pozrieme na vývoj počtu obvinených a odsúdených napríklad od roku 1990, možno konštatovať, že tá krivka stále stúpa. Nijako zásadne to neovplyvnili ani amnestie v rokoch 1993, 1999, 2000, 2004 a 2013. Aktuálne máme v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby takmer 10 200 väznených osôb. Vychádzajúc z historických dát, demografickej prognózy a ďalších ukazovateľov je predpoklad, že tento počet bude aj naďalej rásť a v ďalších desiatich rokoch presiahne hranicu 11 000.

V roku 2017 sa využitie kapacity ústavov opäť priblížilo k svojmu limitu keď priemerne dosiahlo 93,9% (a to pri započítaní zákonnej ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu väznenú osobu). Z osemnástich väzenských zariadení, ktoré dnes máme v prevádzke, je 13 starších ako 30 rokov. Zároveň väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie.

Rozmiestnenie väzníc 

Dôležitý aspekt je aj aktuálne rozmiestnenie väzníc po Slovensku, ktoré spôsobuje značné regionálne rozdiely pokiaľ ide o možnosti umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu bydliska. Jednak majú blízke osoby sťažené možnosti návštev odsúdeného. Avšak rovnako je tým zhoršená dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných úradníkov, čo znižuje účinnosť resocializácie.

Projekt predpokladá výstavbu väznice s kapacitou 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia (vrátane doživotných trestov) a zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení. Zároveň by malo byť vytvorených 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest zamestnancov.

Predbežné plány

V zmysle predpokladaného časového harmonogramu projektu by v prípade schválenia návrhu mohlo byť v roku 2018 spustené verejné obstarávanie. Následne v roku 2019 by sa mohla začať výstavba a od 2. polovice roku 2021 aj prevádzkovanie ústavu.

Zdielať na

Súvisiace články

Najčítanejšie