Jasno
31°
Bratislava
Drahomír
16.7.2024
PRIESKUM: Sex bez súhlasu považuje za trestný čin až 89 percent opýtaných
Zdielať na
Noviny.sk

PRIESKUM: Sex bez súhlasu považuje za trestný čin až 89 percent opýtaných

BRATISLAVA - Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus vyplýva, že 9 z 10 ľudí (89 percent opýtaných) si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením, pričom toto presvedčenie prevláda aj u ľudí, ktorí sa identifikujú ako konzervatívni. Prieskum zadala mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) v máji 2022 agentúre Focus. Reprezentatívny kvantitatívny prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 004 respondentov. V tlačovej správe o tom informovala AIS.

„Výsledok naznačuje, že v spoločnosti je zhoda na tom, že pokiaľ k sexuálnym praktikám dôjde bez súhlasu, je to protiprávne konanie. Vlastne by malo byť samozrejmé, že takýto postoj zaujímajú aj ľudia s konzervatívnymi hodnotami a je dobré, že to ukazujú aj výsledky prieskumu,“ komentovala výsledky prieskumu Barbora Burajová, riaditeľka Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie.


Zároveň z prieskumu vyplýva, že sex bez súhlasu považuje za trestný čin až 89 percent respondentov a respondentiek. Platná legislatíva však tento pohľad verejnosti ani názor odborníkov a odborníčok nereflektuje. „Je potrebné si uvedomiť, že násilie má rôzne podoby. Predstava, že musí ísť o fyzický útok, je veľmi redukujúca – násilie sa často deje na úrovni manipulácie, vydierania či psychického nátlaku, ktorý môže prichádzať nielen od jednotlivca či jednotlivkyne, ale aj od spoločnosti (robíme niečo, pretože‚sa to patrí‘, prípadne ide o rôzne formy násilia či obťažovania na pracovisku alebo v rodine),“ upozornila Zuzana Bendiková zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Podľa zistení z prieskumu 86 percent opýtaných si myslí, že vzťahová a sexuálna výchova primeraná veku by mala byť súčasťou výučby na základných a stredných školách. „Vzťahová a sexuálna výchova je nevyhnutná na to, aby sa človek od útleho veku naučil zaobchádzať so svojím telom, vzťahmi, aby sa naučil vytyčovať si hranice, urobil si reálny obraz o partnerskom vzťahu a, v neposlednom rade, dopĺňa či supluje to všetko, čo by sa s dieťaťom malo preberať aj doma a dobre vieme, že sa to v mnohých prípadoch nedeje. Dovolím si povedať, že vo väčšine rodín sa to nedeje,“ uviedla Adriana Havašová z centra Nádej.


Nútenie partnera alebo partnerky k sexuálnemu styku podľa prieskumu považuje za nesprávne až 98 percent opýtaných. Problém na Slovensku podľa Burajovej spočíva najmä v tom, že pre postihovanie sexuálnej viktimizácie dospelých osôb ako niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti sa vyžaduje preukázanie kladenia odporu najmä vo forme aktívnej fyzickej obrany, zúfalého kričania o pomoc alebo preukázanie, že to nebolo možné, napríklad z dôvodu bezvedomia. „Pritom takýto aktívne kladený odpor či stav bezbrannosti musia trvať od začiatku do konca sexuálnej agresie. Tieto očakávania však nie sú v súlade s tým, aké sú možnosti a schopnosti obetí reagovať na násilie v každom jednom prípade a veľkú časť obetí vylučujú z možnosti poskytnutia trestnoprávnej ochrany alebo odrádzajú preživších od nahlásenia ich prípadu,“ povedala Burajová.

Najčítanejšie