Zatiahnuté
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
RÓMOVIA: Vysokú nezamestnanosť Rómov a nepriaznivý stav životného prostredia možno vyriešiť spoločne
Zdielať na
Noviny.sk

RÓMOVIA: Vysokú nezamestnanosť Rómov a nepriaznivý stav životného prostredia možno vyriešiť spoločne

BRATISLAVA – Vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nepriaznivý stav životného prostredia možno vyriešiť spoločne. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedli autori monografie „Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku“ Miroslav Pollák a Michal Páleník. Do tvorby publikácie sa zapojila aj Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a občianske združenie Inštitút zamestnanosti. Monografia na 123 stranách opisuje konkrétne kroky, ktorých uskutočnenie by mohlo naraz pomôcť riešiť otázku zamestnanosti Rómov aj stav životného prostredia.


Aktivity v nej popísané sa vzťahujú najmä k prevencii klimatických zmien, k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, zníženiu emisií, zvýšeniu energetickej účinnosti, k účinnému odpadovému hospodárstvu, k zlepšenej kvalite vzduchu, ako aj obnove a udržaniu biodiverzity. „Desiatky príkladov z celého Slovenska dokazujú, že komplexný prístup lokálnych ľudí má svoj efekt a dokáže zmysluplne zapojiť ľudí z marginalizovaných komunít, a tak zlepšiť ich život i životné prostredie,“ povedal Miroslav Pollák.

Autori v monografii poukazujú na to, že vytvorené zelené pracovné miesta majú lokálny charakter, teda nedajú sa ľahko preniesť mimo regiónu. Príklady dobrej praxe však môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce a mimovládne neziskové organizácie. Pri uskutočňovaní jednotlivých projektov sa ukázalo množstvo opakujúcich sa problémov finančného, legislatívneho či sociálneho charakteru. Záverečná časť publikácie sa preto venuje zosúladeniu poznatkov a odporúčaní pre hospodársku prax. Popisuje, ako dosiahnuť efektívnejšie zlepšovanie životného prostredia zároveň so znižovaním nezamestnanosti.

Najčítanejšie