EKONOMIKA: ÚVO uložil Správe štátnych hmotných rezerv pokutu za súťaž na bezpečnostnú službu z roku 2019

03.09.2021 12:06 Noviny.sk

BRATISLAVA  - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pokutu v objeme 12,5-tisíca eur za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na bezpečnostnú službu z roku 2019. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák ako druhostupňový správny orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu v správnom konaní o uložení pokuty. Informovala o tom v piatok hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Z prvostupňového rozhodnutia úradu v správnom konaní, ktoré napadol verejný obstarávateľ rozkladom z 11. júna 2021, podľa úradu bolo zrejmé, že SŠHR kombináciou svojich konaní spôsobila, že v tomto verejnom obstarávaní mohol byť ako úspešný uchádzač vyhodnotený iný uchádzač ako Bonul, s.r.o. "Tou kritickou kombináciou konaní SŠHR sa rozumie spôsob nastavenia podmienok zadávania zákazky a nepreskúmateľnosť krokov SŠHR pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek pre poskytnutie riadnej súčinnosti pred uzavretím zmluvy s uchádzačom Bonul," uviedol Hlivák.


"Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky porušil princípy transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania," priblížil predseda ÚVO. Porušenia podľa neho spočívali v tom, že SŠHR stanovila krátku lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, určila požiadavku na získanie certifikátov bez zabezpečenia spôsobu, formy a vymožiteľnosti súčinnosti zo strany obchodných spoločností oprávnených na vydávanie predmetných požadovaných certifikátov.

SŠHR zároveň nepožiadala uchádzača, ktorý bol nakoniec vyhodnotený ako úspešný, o vysvetlenie dokladov predložených za účelom preukázania splnenia podmienky účasti a nezaoberala sa preukázaním splnenia všetkých požiadaviek tohto uchádzača požadovaných vo fáze pred uzatvorením zmluvy. "Všetky tieto porušenia mohli mať vplyv na výsledok postupu zadávania uvedenej zákazky," upozornil Hlivák.

Zdroj: SITA

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:35 Bez servítky
05:10 Súdna sieň
05:50 Kixšou
05:55 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:25 Nákupné maniačky
06:10 Policajti v akcii
07:45 Prvé oddelenie II.
06:00 Bob staviteľ XV. - XVIII.
06:10 Rev a motoroví miláčikovia I.
06:35 Tashiho svet
05:15 Paříž počká
06:55 Lovci dinosaurů
08:50 Tunel