Na podporu infocentra pre migrantov pôjde milión eur

30.12.2019 15:09 Noviny.sk

BRATISLAVA - Fungovanie Migračného informačného centra na podporu integrácie cudzincov na Slovensku podporí dotácia vo výške 1 002 314 eur. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, 75 percent z tejto sumy pochádza zo zdrojov Európskej únie, konkrétne Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Zvyšné finančné prostriedky zo svojej rozpočtovej kapitoly zabezpečí ministerstvo vnútra.

Fungovanie centra zabezpečuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). „Migračné informačné centrum IOM (MIC) je v podmienkach SR prvým a doteraz jediným poradensky - informačným centrom poskytujúcim komplexné služby pre cudzincov ‚pod jednou strechou' v oblasti právneho, pracovného a integračného poradenstva, kurzov slovenského jazyka, rekvalifikácie a inklúzie na trh práce ako aj podpory komunitného života cudzincov. Predkladaný projekt umožňuje zabezpečiť kontinuitu komplexných služieb MIC pre cudzincov na celom území SR. Jedinečnosť služieb a expertíza MIC podporujú efektívnu integráciu cudzincov žijúcich v SR prostredníctvom poskytovania komplexného poradenstva a zabezpečujú sociálnu, ekonomickú a kultúrnu integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín so špecifickým zameraním na zraniteľné skupiny,“ uvádza ministerstvo.


Hlavným prínosom fungovania centra je podľa IOM zvýšenie informovanosti cudzincov žijúcich na Slovensku prostredníctvom poskytovania komplexného poradenstva a služieb. Tiež im umožňuje získať znalosti potrebné pre efektívnu sociálnu, ekonomickú integráciu prostredníctvom jazykového a sociokultúrneho vzdelávania. Medzi cieľmi fungovania centra je takisto zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie a prístupu cudzincov na trh práce prostredníctvom zvyšovania odbornej prípravy a rekvalifikácie. Centrum svoje aktivity vykonáva na území všetkých samosprávnych krajov. Dotácia má prispieť k fungovaniu centra v období od januára 2020 do konca decembra 2021.

V zmluve o poskytnutí dotácie sa konštatuje, že od vstupu do EÚ v roku 2004 počet cudzincov legálne žijúcich na Slovensku narástol šesťnásobne, z 22 108 cudzincov v roku 2004 na 121 264 v roku 2018. „Cudzinci dnes v SR tvoria 2,2 percenta populácie a ich počet kontinuálne rastie, v roku 2018 o 16 813 viac ako rok predtým, čo predstavuje nárast o 16 %. Uvedené migračné trendy vedú k väčšej kultúrnej diverzite a zvyšujú dopyt nielen po efektívnych integračných opatreniach, ale aj dostupných službách pre cudzincov,“ uvádza sa v dokumente.


Projekt MIC podľa IOM zabezpečuje komplexné integračné poradenstvo nadväzujúce na 13-ročné skúsenosti centra v poskytovaní integračných služieb cudzincom na Slovensku. „MIC počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo vyše 25 000 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a podobne. Klienti MIC pochádzali z viac ako 160 krajín, najviac z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Indie, Iránu a USA,“ uzatvára dokument.

Zdroj: SITA

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie
19:30 Profesionáli III.
20:30 Denník Bridget Jonesovej
22:35 Niečo na tej Mary je
19:00 Štyri svadby a jeden pohreb
20:10 C.S.I.: Kriminálka New York VI.
20:55 C.S.I.: Kriminálka New York VI.
20:00 Z rozprávky do rozprávky
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
18:25 Cirkus
20:15 Na nože
22:30 Dřív než půjdu spát