Oblačno
22°
Bratislava
Ferdinand
30.5.2023
Rómovia Belousovovej: Starajte sa radšej o kauzy SNS
Zdielať na

Rómovia Belousovovej: Starajte sa radšej o kauzy SNS

Zdroj: SITA/Peter Maďar

Belousová žiada, aby sa na Slovensku opäť zaviedli a zverejňovali štatistiky rómskej kriminality

"Nesúhlasíme s tým, že Rómovia sú bratí ako prostriedok pre zviditeľnenie sa účelových skupín a združení, ktoré nemajú dopad svojej práce v teréne a ich práca je bez viditeľného výsledného efektu," konštatuje predseda Asociácie zamestnávateľov Rómov Václav Kappel.

Belousovovú upozorňuje, že jej vyjadrenia výrazne kolidujú s vyhláseniami Slovenskej národnej strany, že chce podporovať Rómov. Odporúča jej, aby sa radšej pozrela do vlastných radov a zaoberala sa kauzami predstaviteľov a nominantov SNS. "Tento výrok je čisto predvolebný ťah na získanie si voličov po neúspechoch Vašej strany vo voľbách minulého roku, ktoré boli do Európskeho parlamentu a do vyšších územných celkov," tvrdí Asociácia.

Prvá podpredsedníčka SNS žiada, aby sa na Slovensku opäť zaviedli a zverejňovali štatistiky rómskej kriminality. Podľa zamestnávateľov Rómov je v rozpore so základnými ľudskými právami a antidiskriminačnou legislatívou národného a nadnárodného charakteru, ak politik žiada štatistiky zamerané len na časť občanov.

Asociácia sa považuje za apolitický a profesijný subjekt, ktorého cieľom a poslaním je znižovať dopad sociálnej chudoby prostredníctvom práce, zamestnanosti a rozvoja podporných aktivít. Nesúhlasí s tvrdením, že problematika osád a segregovaného prostredia je etnického charakteru. Ide vraj o sociodemografický problém.

Asociácia oponuje Belousovovej, že nečinnosť polície je v niektorých prípadoch zarážajúca. Rómovia podporujú aktivity policajných špecialistov pre prácu v rómskych komunitách a na to nadviazaný program dobrovoľných strážcov verejného poriadku v obciach a mestách. "Sme presvedčení, že SNS nemá morálne právo, vzhľadom na kauzy z ich radov, na riešenie rómskej problematiky a určovanie stratégie v tejto oblasti," hovorí Kappel.

Rómovia chcú priestor pre koordináciu činností medzi ústrednými orgánmi štátnej správy s prostredím, ktoré je poznačené sociálne chudobnou problematikou. Obce a verejné správy by mali začať v rámci svojich možností využívať lokálne zdroje na tvorbu pracovných miest v súvislosti s odstraňovaním záťaží v ich lokalitách.

"Vyzývame všetky orgány a inštitúcie kompetentné v oblasti kontrolnej činnosti ku kauzám SNS, ako je nástenkový tender, predaj emisií, obhospodarovanie vodných plôch a podobne, aby v čo najkratšom termíne zverejnili záverečné správy k týmto pochybeniam v oblasti využívania verejných financií, ktoré mali smerovať do rozvoja miest a obcí," vyhlásila Asociácia.

Podľa Belousovovej by mali do regiónov plynúť peniaze na základe výsledkov štatistiky rómskej kriminality. "Na určenie trestnej zodpovednosti sú určené orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú povinné riešiť vinu páchateľa a nie skupiny obyvateľov, prípadne inak postihovať ostatných príslušníkov minority, ktorí sa neprevinili," tvrdí Kappel.

Zdielať na

Najčítanejšie správy