Bratislava spor o PKO prehrala, krajský súd uznal platnosť zmlúv k búraniu

Bratislava spor o PKO prehrala, krajský súd uznal platnosť zmlúv k búraniu Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
BRATISLAVA / Súdny spor v kauze búrania Parku kultúry a oddychu v Bratislave hlavné mesto opäť prehralo. Krajský súd totiž v utorok v odvolacom konaní uznal platnosť zmlúv a ich dodatkov, v ktorých sa mesto v minulosti zaviazalo k búraniu PKO.

Súd tak potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I. z marca minulého roka, ktorý už opakovane dal za pravdu žalobcovi, spoločnosti Henbury Development. Proti rozsudku už nie je možné sa odvolať.

Mesto Bratislava však má možnosť ešte podať dovolanie na Najvyšší súd SR. Krajský súd totiž skonštatoval, že možno súhlasiť s mestom Bratislava, že prijaté uznesenie o predaji pozemkov neobsahuje jednoznačný súhlas s búraním budov PKO.

Avšak schválením predaja pozemkov za účelom výstavby investičného zámeru mestský parlament prejavil vôľu odstrániť budovy PKO.

Ako sa už totiž zákonný zástupca investora v minulosti snažil viackrát dokázať, mestskí poslanci mali v tom čase k dispozícii vizualizáciu projektu a celý materiál uznesenia, z ktorého bolo jasné, že plánovaný investičný projekt sa dá realizovať iba v prípade zbúrania PKO.

Krajský súd však dal v časti sporu za pravdu aj bratislavskej radnici, súd totiž dospel k záveru, že mestské zastupiteľstvo má schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta, medzi ktoré možno zaradiť aj uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, predmetom ktorej je poskytnutie súčinnosti mesta s odstránením stavieb PKO.

Súhlas mestského zastupiteľstva

Krajský súd tak uznal, že na odstránenie budov sa vyžadoval predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva. To však nič nemení na tom, že krajský súd potvrdil platnosť spornej Zmluvy o spolupráci, Preberacieho protokolu a ich dodatkov.

Podľa primátora Bratislavy Milana Ftáčnika mesto možnosť dovolania využije a bude sa na Najvyššom súde SR domáhať toho, či mestské zastupiteľstvo súhlas s búraním PKO udelilo alebo nie.

"Budeme zvažovať aj ďalšie právne kroky, ktoré sa týkajú samotnej zmluvy o spolupráci pri búraní," uviedol Ftáčnik s tým, že mesto bude zvažovať aj vypovedanie tejto zmluvy.

Súd o uznanie platnosti právnych úkonov však nebol jediným sporom spoločnosti Henbury Development, ktorá je majiteľom pozemkov pod PKO, a mestom Bratislava ako vlastníkom budovy. Spoločnosť totiž mesto žaluje aj za náhradu škody vo výške dvadsaťosem miliónov eur.

"Tento súd bol prerušený dovtedy, kým sa právoplatné rozhodne o platnosti zmluvy, čo sa dnes stalo. Predložíme súdne rozhodnutie do konania o náhradu škody a budeme požadovať, aby sa zisťovalo, aká škoda klientovi vznikla," uviedol po dnešnom súde právny zástupca investora Alexander Kadela.

Dlhoročný spor

Spor o PKO sa na súdoch ťahá už dlhé roky. Okresný súd už dvakrát dal za pravdu spoločnosti Henbury Development.

Naposledy v marci minulého roka, proti čomu sa mesto odvolalo na krajskom súde. Prekážalo im totiž, že súd pred vynesením rozsudku nepovažoval za dôležité vypočuť si názor primátora či poslancov, ktorí v minulosti rozhodovali o predaji pozemkov pod PKO.

Krajský súd nakoniec 30. septembra 2014 vypočul primátora Milana Ftáčnika, ktorý bol v čase rozhodovania o predaji PKO poslancom mestského zastupiteľstva.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce realizovať investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO.

Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta.

Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb.

Stavebné, respektíve búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí.

Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval.

Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

05:55 Noviny TV JOJ
06:35 Krimi
07:10 Noviny TV JOJ
05:25 Kixšou
05:35 Nové bývanie
06:35 Kutyil s.r.o. II.
05:05 Top Star
05:15 Súdna sieň
06:05 Extrémne prípady
05:00 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
06:00 Já, knedlíček
07:55 Dovolená s cizincem
09:30 Příběh mořské panny