Jasno
24°
Bratislava
Kamila
18.7.2024
VOĽBY 2020 s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia ďalších strán a čo ponúkajú?
Zdielať na

VOĽBY 2020 s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia ďalších strán a čo ponúkajú?

Google News Button Sledovať správy

Termín parlamentných volieb sa už blíži, a preto TV JOJ pripravila sériu volebných špeciálov, v ktorých postupne privíta zástupcov všetkých strán, ktoré sa uchádzajú o miesto v Národnej rade SR. V upravenom štúdiu sa už v utorok o 21:40 môžete tešiť na predstaviteľov strán Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina, Sloboda a Solidarita, Most-Híd, Dobrá voľba, Vlasť a Maďarská komunitná spolupatričnosť. Kto tieto strany zastupuje?

Alojz Hlina | Kresťanskodemokratické hnutie

kdh.sk

​Kresťanskodemokratické hnutie, skrátene KDH, je stredopravá politická strana vyznávajúca kresťanskodemokratické princípy. V súčasnosti je zároveň stranou mimoparlamentnou a vo svojich stanovách sa deklaruje za hnutie usilujúce sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva. Predsedom a lídrom strany pre parlamentné voľby 2020 je Alojz Hlina. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Vychádzame z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Sme hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát.
 • Usilujeme sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.
 • Chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
 • Budeme chrániť rodinu. Budeme chrániť rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Rodinu považujeme za základný prvok štátu, spoločnosti. Chránime ju, pomáhame jej a zasadzujeme sa o to, aby sa mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena.
 • Budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo.
 • Chceme úspešné Slovensko, ktoré podporuje schopných a pomáha slabým. Chceme spravodlivé Slovensko, kde sa verejné prostriedky využívajú efektívne a kde sa pristupuje spravodlivo ku každému. Chceme vzdelané Slovensko, kde je kvalitné školstvo a zdravotníctvo národnou prioritou, kde sa osobnej iniciatíve a podnikaniu nekladú prekážky a kde štát je občanovi oporou. Vytvoríme zo Slovenska spravodlivý štát, v ktorom bude platiť právo pre každého rovnako.
 • Budeme vytvárať, podporovať a ochraňovať trhové hospodárstvo so silným sociálnym akcentom. Vytvoríme podmienky spravodlivej súťaže, v ktorej budú vyhrávať najlepší. Ten, kto robí na plný úväzok, nemôže byť chudobný. Tí, ktorí pracujú, musia mať taký príjem, aby z neho mohli dôstojne žiť.

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Rodinná politika

 • Presadíme nižšie dane ako spravodlivú pomoc rodičom
 • Presadíme rodinné daňové priznanie
 • Podporíme bývanie
 • Podporíme flexibilné formy práce pre rodičov tak, aby mali viac času pre rodinu
 • Vytvoríme podmienky pre rodinné podnikanie.
 • Zlepšíme mladomanželské pôžičky
 • Znížená daň za vernosť
 • Zvýšime adresnú podporu pre siroty, vdovy a neúplné rodiny
 • Zlepšíme pomoc tehotným matkám
 • Podporíme starostlivosť o deti 
 • Budeme ochraňovať počaté deti
 • Chceme, aby rodina bola ako priorita vlády zameraná na budúcnosť našej krajiny

Zdravotníctvo

 • Človek na prvom mieste
 • Zdravšie Slovensko
 • Menej čakania
 • Menej za lieky
 • Odmeníme zodpovedných
 • Pomôžeme chronicky chorým a ich blízkym
 • Nastavíme udržateľnosť
 • Vízia zdravotníctva 2030

Sociálna politika

 • Prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť 
 • Zlepšíme zamestnanosť a zvýšime čistý príjem pracujúcich
 • Zlepšíme prostredie pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí
 • Podporíme dostupné bývanie pre každého
 • Pomoc ľuďom s nízkym príjmom a v náročnej sociálnej situácii
 • Podpora aktívneho života seniorov a ich ochrany pred zlým zaobchádzaním
 • Dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” a princíp troch grošov
 • Riešenie rómskej otázky 

Hospodárstvo a ekonomika

 • Zákony budú v prospech malých a stredných podnikov
 • Zavedieme spravodlivosť do slovenského poľnohospodárstva
 • Ministerstvá a štátne úrady presunieme do regiónov 
 • Automatizácia ako prostriedok efektívneho, spravodlivého a konkurencie schopného hospodárstva
 • Zodpovedné spravovanie verejných financií
 • Rozvoj biohospodárstva
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetická udržateľnosť
 • Podpora obnoviteľných zdrojov energie
 • Podporíme nárast výroby energie z odpadov
 • Pôsobenie štátu v energetike v rámci vlastníckych vzťahov
 • Energetická bezpečnosť a sebestačnosť

Regionálny rozvoj a bytová výstavba

 • Zmenšenie regionálnych rozdielov 
 • Spravodlivý a vymožiteľný stavebný zákon

Školstvo

 • Orientácia na žiakov a podpora ich rozvoja
 • Podporujeme individuálne potreby žiakov
 • Podporujeme rozvoj nadaných žiakov
 • Podporujeme zmeny v obsahu vzdelávania
 • Zvýšenie miezd a spoločenského status učiteľa
 • Reforma modelu financovania
 • Naviazanie nárastu podielu HDP na financovanie školstva

VOLEBNÝ LÍDER: ALOJZ HLINA

Narodil sa 22.októbra 1970 v Liptovskom Mikuláši a má dve deti. Detstvo prežil na Orave. V Liptovskom Mikuláši navštevoval poľnohospodársku strednú školu. V tomto smere pokračoval aj na vysokoškolskom stupni vzdelania, a to na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Po udalostiach Novembra 89 zo školy odišiel a stal sa manažérom orgánu študentov Vysokoškolskej únie Slovenska v Bratislave. Neskôr sa venoval najmä podnikaniu v oblasti gastronómie či rôznym projektom v Číne. Hovorí obstojne anglicky, dohovorí sa ale aj nemecky, rusky a čínsky. 

Boris Kollár | SME RODINA

FB | Boris Kollár / SME RODINA

SME RODINA je sociálno-konzervatívne politické hnutie, ktoré by sme z hľadiska politického spektra mohli zaradiť ako politický stred a v Národnej rade Slovenskej republiky má aj svoje zastúpenie. Z hľadiska európskej politiky má hnutie prívlastok euroskeptické s akcentom na imigračnú problematiku. Predsedom a lídrom hnutia pre parlamentné voľby 2020 je Boris Kollár. Ten hnutie nepovažuje ani za ľavicové, ani za pravicové, profiluje sa ako neštandardný politický subjekt, ktorý si za svoj primárny cieľ stanovil ochranu slovenských rodín so silným dôrazom na tvorbu sociálnej politiky a v otázkach kultúrno-etických vyznáva konzervatívne hodnoty. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Podpora trvalo udržateľného zlepšovania životnej úrovne slovenských rodín
 • Presadzovanie politiky, ktorá uznáva hodnoty, ktorými sú najmä osobná sloboda, poctivosť,
  slušnosť a základná solidarita v spoločnosti
 • Vytváranie efektívne fungujúceho štátu s profesionálnou štátnou a verejnou službou
 • Presadzovanie boja proti kriminalite, korupcii a klientelizmu
 • Zlepšovanie postavenia SR v medzinárodnom priestore a efektívne presadzovanie
  ekonomických záujmov SR v zahraničí
 • Zvyšovanie miery otvorenosti štátu voči občanom
 • Zlepšenie vymožiteľnosti práva prostredníctvom efektívnej činnosti súdnej moci v čo
  najkratších lehotách
 • Zabezpečenie čo najvyššej energetickej, potravinovej a surovinovej sebestačnosti SR
 • Zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže malých
  a stredných podnikateľov
 • Znižovanie daňového zaťaženia občanov a malých a stredných podnikateľov SR
 • Zlepšenie existujúceho vzdelávacieho systému a prechod na vzdelanostnú spoločnosť a
  ekonomiku
 • Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a odstraňovanie korupčného správania v
  oblasti zdravotníctva
 • Podpora súdržnosti občanov SR pri presadzovaní spoločných záujmov
 • Právo na štátny nájomný byt – napr. garantovaný 2-izbový byt od 119,- eur mesačne
PROGRAMOVÉ PRIORITY:
 • Verejná doprava zadarmo pre žiakov stredných škôl
 • Právo na dôstojný príjem – plus 200 eur mesačne do každého
  rodinného rozpočtu
 • Zrušenie doplatkov na lieky pre deti a dôchodcov
 • Exekučná amnestia
 • 30 eur k dôchodku pre ženy za každé dieťa
 • Právo na prenájom auta od štátu za 100 eur mesačne
  pre každú rodinu
 • 100 eur ročne pre všetkých žiakov základných škôl na pomôcky
 • Dorovnanie príjmu pre ženy na materskej dovolenke

VOLEBNÝ LÍDER: BORIS KOLLÁR 

Boris Kollár sa narodil v Bratislave a vyrastal v chudobných pomeroch. Otec od rodiny odišiel, keď mal dva roky a v malom byte ho vychovávala mama s babičkou. Po gymnáziu absolvoval vysokoškolské štúdium na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, kde získal magisterský titul. V rokoch 2010 až 2014 zastával funkciu predsedu správnej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je slobodný a je otcom desiatich detí. Ako podnikateľ sa živil už pred novembrom 1989, no jeho hlavné podnikateľské aktivity boli spojené s prevádzkou lyžiarskeho strediska a rozhlasovej stanice. Ako poslanec národnej rady je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. 

Richard Sulík | Sloboda a Solidarita

sas.sk

​Sloboda a Solidarita je parlamentná pravicovo-liberálna až libertariánska strana, ktorá ma na Slovensku už viac ako desaťročnú tradíciu. V rokoch 2010 až 2012 bola súčasťou vládnej koalície, ktorej vláda vyústila v predčasné voľby. Na európskej úrovni sa strana prezentuje mierne euroskepticky. Predsedom a lídrom hnutia pre parlamentné voľby 2020 je Richard Sulík. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Zvyšovanie osobnej slobody a zodpovednosti
 • Znižovanie zasahovania verejnej správy do života jednotlivca
 • Podpora spoločnosti založenej na rozmanitosti, rešpektovanie menšinových názorov a orientácií
 • Zabezpečenie základnej solidarity v spoločnosti
 • Zvyšovanie ekonomickej slobody a znižovanie štátneho prerozdeľovania
 • Orientácia na hodnoty slobodného trhu a súkromného vlastníctva
 • Znižovanie verejného dlhu a nezadlžovanie štátu
 • Uprednostňovanie dlhodobého rozvoja ekonomiky pred populistickými politickými rozhodnutiami
 • Orientácia na etické hodnoty v spoločnosti a na aktívny boj s korupciou
 • Zjednodušenie právnych noriem a zvyšovanie ich stability a vymožiteľnosti
 • Zvyšovanie transparentnosti konania verejnej moci a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi
 • Obmedzenie bujnejúcej byrokracie a zbytočných a škodlivých regulácií Európskej únie

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Zelená krajina

 • Cieľom SaS je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy
 • Chceme, aby Slovensko budovalo efektívny systém triedeného zberu obalov
 • Ambíciou SaS je zabezpečiť trvalo udržateľné pestovanie a hospodárenie v lesoch na Slovensku

Kvalitná starostlivosť

 • Rovnaký nárok pre každého pacienta bez rozdielu v príjmoch a známostiach
 • Podporíme výstavbu novej Národnej nemocnice
 • Prioritou bude udržať si na Slovensku špičkových lekárov a zdravotné sestry
 • Presadíme aj stratifikáciu, ktorej sa tak Robert Fico bál
 • Ponecháme vianočné dôchodky a odstránime nespravodlivé krátenie dôchodkov
 • Reforma sociálne vylúčených spoločenstiev, čo si bude vyžadovať aj zriadenie samostatného ministerstva

Prosperujúce hospodárstvo

 • AGENDA 2020 - rýchlo vykonateľné opatrenia na nápravu chýb, ktoré komplikujú každodenný podnikateľský život
 • Chceme zmierniť nezmyselnú šikanu zo strany štátu a znížiť byrokraciu 
 • Podporíme podnikanie v gastronómii a v cestovnom ruchu
 • Nový stavebný zákon, ktorý by reflektoval nové reálie
 • Nižšie ceny za energie
 • Dostavbe D1 do Košíc ako najvyššia priorita

Vzdelaná spoločnosť

 • Väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy
 • Kvalitnejší systém vzdelávania
 • Efektívne fungujúci rezort školstva
 • 1% HDP na vedu a výskum
 • Chceme zlepšiť dostupnosť kultúry pre všetkých
 • Vytvorenie tolerantnej spoločnosti - okrem registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia, odluky cirkvi od štátu, prichádzame s dekriminalizáciou marihuany

Dobré spolunažívanie 

 • Zásadná reforma očisty justície
 • Riadna a včasná vymožiteľnosť práva
 • Prinavrátenie dôvery občanov v spravodlivú justíciu a právny štát
 • Hĺbkový audit vývoja bezpečnostnej situácie za posledných 10 rokov a odpolitizovanie obsadzovania riadiacich pozícii v policajnom zbore
 • Vízia pre smerovanie rezortu obrany 
 • Manifest slovenského eurorealizmu 
 • Prijatie zákona o národnostných menšinách

Verejná správa

 • Zvýšenie dôvery ľudí v štátne inštitúcie a vo verejné politiky
 • Občania nebudú zaťažení byrokraciou, reguláciami a výstrahami zo strany štátu
 • Informatizácia a efektívnosť úradov štátnej správy a samosprávy
 • Zvyšovanie kvality personálu na úradoch
 • Úspornejšie hospodárenie s verejnými financiami pri verejných obstarávaniach
 • Eliminovanie regionálnych rozdielov
 • Zmena volebného systému

Zdravé financie

 • Komplexná reforma odvodov a sociálnych dávok a zavedenie Odvodového bonusu
 • Chceme do konca volebného obdobia dosiahnuť vyrovnaný rozpočet verejnej správy
 • Verejný dlh čo najskôr znížiť
 • Boj proti podvodom na DPH
 • Znižovanie daňového zaťaženia
 • Rovná daň a zrušenie koncesionárskych poplatkov
 • Čerpanie eurofondov výrazne zjednodušiť, eliminovať klientelizmus a korupciu
 • Čistý príjem väčšiny obyvateľstva bude vyšší

VOLEBNÝ LÍDER: RICHARD SULÍK

Narodil sa v roku 1968 v Bratislave. V roku 1980 s rodinou emigrovali do Nemecka, kde zmaturoval na Technickom gymnáziu z predmetov matematika a fyzika, kde pokračoval aj vo vysokoškolskom štúdiu ekonómie. Na Slovensku prišiel November 1989, a tak sa vrátil do Bratislavy, kde štúdium ekonómie dokončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po návrate do Bratislavy začal podnikať. V roku 2001 firmu, ktorú založil (FaxCopy), opustil a v roku 2006 predal svoj podiel mojim vtedajším spoločníkom. V roku 2003 sa stal poradcom vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša a napísal koncepciu daňovej reformy. Po uvedení Daňovej reformy do praxe z ministerstva financií odišiel a v roku 2004 začal šéfovať v OLO a. s. takmer na dva roky. Dňa 21. augusta 2008 sa rozhodol založiť SaS a v júli 2010 sa stal predsedom NR SR počas vlády, ktorá vydržala do roku 2012. V období 2014 až 2019 pôsobil ako poslanec Európskeho parlamentu. Má štyri deti. 

Árpád Érsek | MOST - HÍD

most-hid.sk

​MOST-HÍD je stredo-pravá parlamentná - v súčasnosti aj vládna - strana, ktorá sa profiluje ako liberálno-konzervatívna, regionálna a občianska pravicová strana. Deklaruje sa za stranu spolupráce a snaží sa o uzmierenie medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom, ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami a za svoje charakteristické piliere označuje vzájomnú dôveru, toleranciu a porozumenie. Stranu založil bývalý predseda Strany maďarskej koalície a poslanec NR SR Béla Bugár, ktorý je aj jej predsedom. Lídrom do parlamentných volieb 2020 je súčasný minister dopravy Árpád Érsek. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • ochrana a rozvoj demokracie
 • garantovanie slobody jednotlivca
 • zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov
 • európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi
 • garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, vierovyznanie, národnostnú alebo etnickú príslušnosť
 • presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami
 • posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam
 • zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva
 • podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku
 • odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky
 • vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie
 • vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Zdravotníctvo 

 • Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Hodnoverné a zrozumiteľné informácie dostupné verejnosti
 • Slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zachovanej pluralite
 • Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby dostupná do 15 minút 
 • Skracovania čakania na operácie a plánové zákroky
 • Zatraktívnenie vykonávania lekárskeho a iného zdravotníckeho povolania 
 • Štipendijný program pre lekárov 
 • Vyššia finančná podporu pri nákladoch na lieky
 • Stratifikácia nemocníc

Školstvo

 • Podporíme systémové zvyšovanie platov
 • Posilníme ranú podporu rodičov
 • Novela zákona o povinnej predškolskej výchove
 • Zvyšovanie kapacít materských škôl
 • Zmena diagnostiky, t. j. vstupných testov pre špeciálne základné školy
 • Zavedenie bezplatného školského klubu detí
 • Zvýšenie ekonomické povedomie a finančnú gramotnosť žiakov
 • Podporíme ďalší rozvoj duálneho vzdelávania
 • Každý príslušník národnostnej menšiny by mal mať zabezpečené miesto na strednej škole vo svojom materinskom jazyku
 • Zvýšime dostupnosť pomôcok a nástrojov
 • Zabezpečenie kontroly hodnotenia kvality štúdia, efektívne financovanie vysokých škôl
 • Optimalizácia siete vysokých škôl
 • Navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum
 • Navrhujeme podporenie vytvorenia systému tzv. inkubátorov

Rodinná politika

 • Vytvorenie systému flexibilných pracovných úväzkov
 • Rozšírenie dvojnásobného daňového bonusu pre všetky deti
 • Podpora štartovacích bytov
 • V súdnictve navrhujeme vrátiť sa k myšlienke tzv. rodinných súdov
 • Zriadenie inštitútu ombudsmana zodpovedného za oblasť mládežníckej politiky
 • Výhodné študentské pôžičky pre každého mladého človeka
 • Podporíme koncept medzigeneračných aktivít a aktívneho starnutia
 • Nedovolíme, aby seniori boli vylúčení z online prostredia
 • Spravodlivé dôchodky a ich zvýšenie
 • Podporujeme reformu dôchodkového systému
 • Podporujeme zavedenie komplexného informačného systému o budúcich dôchodkoch
 • Presadíme zvýšenie atraktívnosti dobrovoľného dôchodkového sporenia
 • Trváme na posilnení druhého piliera
 • Riešenie nedostatku ubytovacích možností pre seniorov
 • Lepšie finančné ohodnotenie práce opatrovateľov

Spravodlivosť

 • Zavedenie pravidiel pre lobing
 • Právna ochrana seniorov a iných zraniteľných osôb 
 • Reforma a elektronizácia justície a verejnej správy
 • Prijatie Kódexu správania pre sudcov
 • Proklientská orientácia všetkých štátnych inštitúcií
 • Efektívne a odpolitizované fungovanie inštitúcií polície, prokuratúry a súdov

Hospodárska politika

 • Podporíme zníženie regulačnej záťaže a zvýšenie flexibility pracovného trhu
 • Navrhneme pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania
 • Ústavné zakotvenie stability daňového systému
 • Zrušiť zbytočné inštitúcie a byrokratické prekážky 
 • Podporíme domáce podnikanie 
 • Podporíme participáciu komunity na poskytovaní verejných služieb

Doprava

 • Naším cieľom je dobudovať diaľnicu D1
 • Naším cieľom je cestou prvej triedy prepojiť mestá Komárno, Nitra a Topoľčany
 • Vybudovanie tunela Soroška
 • Most cez Dunaj v Štúrove
 • Naďalej budeme budovať záchytné parkoviská pri železničných staniciach
 • Budeme pokračovať v rozvoji mestských obchvatov a dôležitých rýchlostných komunikácií, ako sú D3, R2, R4, a R7 

Ekologická otázka

 • Spustíme program revízie domových studní
 • V preventívnom boji proti suchu musíme zefektívniť šetrenie vodou
 • Zvýšiť transparentnosť lesného hospodárstva a sprístupniť verejnosti aktuálne údaje o ťažbe dreva v národných parkoch
 • Projekt výmeny starých neekologických kotlov v domácnostiach
 • Výmena starých vykurovacích zariadení za ekologickejšie
 • Zastúpenie nízkoemisnej dopravy
 • Potrebné bude razantné obmedzenie plytvania jedlom
 • Zákaz ďalších zbytočných plastov

Zahraničná politika

 • Vznik a existencia silnej a akcieschopnej Európskej únie
 • NATO je základným pilierom bezpečnosti Slovenska
 • Podporíme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ
 • Strategický význam V4
 • Slovensko musí naďalej podporovať integračné procesy krajín západného Balkánu do EÚ
 • Podporujeme integráciu krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko) do EÚ a NATO
 • Musíme klásť dôraz na nedotknuteľnosť územnej celistvosti Ukrajiny
 • Finančné pozadie modernizácie našich ozbrojených síl bude absolútne transparentné 
 • Zriadime vojenskú strednú školu pre prípravu vojakov a poddôstojníkov

VOLEBNÝ LÍDER: ÁRPÁD ÉRSEK

Árpád Érsek sa narodil 22. júna 1958 v Bratislave. Je ženatý, má dve deti. Po absolvovaní gymnázia v Šamoríne študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.Je konateľom firiem EMM Properties, EMM Invest a Alfa Sport. Od roku 2010 je poslancom NR SR za stranu Most-Híd a členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2014 je členom predsedníctva Most-Híd. Od roku 2016 je naďalej poslancom NR SR za stranu Most-Híd a bol zvolený za štátneho tajomníka ministerstva dopravy. Od septembra roku 2016 je ministrom dopravy SR.

Tomáš Drucker | DOBRÁ VOĽBA

FB @dobravolba2020

Dobrá voľba je mimoparlamentnou sociálne-konzervatívnou stranou. Na politickom spektre by sa dala zaradiť k politickému stredu s prvkami liberálnej ľavice. Dôraz kladie najmä na tvorbu sociálne orientovanej politiky a na konzervatívne hodnoty. Profiluje sa ako strana profesionálov, nie politikov. Trvalými programovými cieľmi strany sú presadzovanie politiky a riešení pre dôstojný život človeka, podporu sebarealizácie, presadzovanie spravodlivosti, solidarity a rozvoja jednotlivca aj spoločnosti, rozvoj silného sociálneho charakteru spoločnosti a presadzovanie trvalo udržateľnej a úspešnej hospodárskej politiky štátu. Predsedom strany je Tomáš Drucker. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Aby Slovensko vždy patrilo do demokratického sveta a aby sa bránil a rozvíjal demokratický charakter spoločnosti
 • Aby sa bránilo právo národa na sebaurčenie a vlastný štát, ktorý slúži a chráni všetkých svojich občanov, rôznych národností, etník a vierovyznaní
 • Aby sa presadzoval spravodlivý právny štát, kde zákon je spravodlivý a kde sa zákon dodržiava
 • Aby sa presadzovali ekologické riešenia hospodárskej a sociálnej politiky v súlade s požiadavkami a dôsledkami klimatických zmien,
 • Aby sa podporovala európska jednotnosť národov vo vzájomnej spolupráci a úcte k spoločnej i odlišnej kultúre a histórii európskych krajín
 • Aby Slovensko bolo silným spojencom svojich partnerov v bezpečnostnej spolupráci s presadzovaním mieru a dodržiavania medzinárodného práva a dohôd

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Silná rodina

 • Dvestopäťdesiat miliónov eur ročne do podpory nájomného bývania
 • Výhody pre rodičov: flexibilný rodičovský príspevok, nižšie dane,
  voľno pre mamu 
 • Detský zákonník a ochrana dobrých rodinných vzťahov dieťaťa 
 • Päťdesiat miliónov eur ročne pre jasle, škôlky a rodinné centrá

Spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých 

 • Verejné zdroje pre zdravotníctvo vo výške minimálne 6,5 percent HDP
 • Dostupné zdravotníctvo s výsledkami 
 • Odmeňovanie zdravotných poisťovní a poskytovateľov za výsledky 
 • Modernizácia a výstavba krajských nemocníc 
 • Väčšia podpora vzdelávania lekárov a zdravotníkov 
 • Prevencia odmenená nižšími odvodmi 
 • Hlas pacientov

Dôstojný život seniorov a zraniteľných skupín

 • Strieborná ekonomika: aktivácia pracujúcich seniorov
 • Spravodlivé dôchodky
 • Jednotná zdravotná a sociálna dlhodobá starostlivosť
 • Zriadiť Fond odkázanosti
 • Lepšie podmienky pre pomáhajúce profesie
 • Integrácia vylúčených skupín – každý rok 10 komplexných riešení

Vzdelanie, veda, výskum a inovácie

 • Jedna verejnoprávna organizácia na financovanie výskumu
 • Kvalitné školstvo pre všetkých
 • Vyššie mzdy a lepšie podmienky pre učiteľov
 • Zameranie na výsledky
 • Šport je súčasťou dobrej výchovy a vzdelávania
 • Centrá excelentného výskumu

Fungujúci a poctivý štát 

 • Posilnenie zastúpenia regiónov a väčšia váha pre hlas voliča
 • Rozšírenie katalógu základných práv
 • Moderná verejná správa
 • Skvalitnenie činnosti NRSR a osobitne legislatívneho procesu
 • Posilnenie postavenia Verejného ochrancu práv
 • Kvalitný policajný zbor, dobré ohodnotenie policajtov a kariérny postup
 • Hodnotenie štátnych zamestnancov podľa výsledkov

Zdravé hospodárstvo v regiónoch 

 • Špecializované priemyselné klastre
 • Zdravé verejné financie
 • Efektívne čerpanie európskych fondov
 • Strategická zmena smerovania pôdohospodárstva a vidieka
 • Moderná bezpečná energetika
 • Udržateľné životné prostredie
 • Jednotka v cestovnom ruchu
 • Spravodlivá hospodárska konkurencia
 • Ekologická dopravná infraštruktúra

Moderná národná politika

 • Kultúra ako zdroj identity a kreativity
 • Kultúrne dedičstvo Slovenska
 • Zahraničné a európske vzťahy – kontinuita, stabilita a prosperita

VOLEBNÝ LÍDER: TOMÁŠ DRUCKER

Tomáš Drucker sa narodil v roku 1978 v Bratislave. Vyštudoval aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle na Slovenskej technickej univerzite v Trnave a je tiež absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Po škole pracoval ako programátor a nakoniec sa prepracoval až k manažérskym pozíciám v súkromnom sektore. Neskôr ako manažér presedlal na štátny sektor. Bol napríklad členom predstavenstva vo VOP Nováky, predsedom dozornej rady v JAVYS či podpredsedom predstavenstva v 1. župnej. Stal sa aj generálnym riaditeľom Slovenskej pošty. V štátnej správe sa vypracoval až na ministerský post, a to ako minister zdravotníctva a neskôr aj na krátke obdobie ako minister vnútra. Po tlaku verejnosti, ktorý vyvolala politická kríza v súvislosti s tragickou smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, podal demisiu. 

Štefan Harabin | Vlasť

https://stranavlast.sk

​Strana Vlasť, teda niekdajšia strana DNES, Občianska strana DNES či Strana občianskej ľavice, je nacionalistická pravicová mimoparlamentná strana vyznávajúca konzervatívne hodnoty s dôrazom na spravodlivosť v štáte a s výraznou orientáciou na občana. Z hľadiska zahraničnej politiky sa strana profiluje s dôrazom na národný záujem Slovenska. Predsedom a lídrom strany pre parlamentné voľby 2020 je Štefan Harabin.  

HODNOTOVÉ PRINCÍPY: 

 • Transparentnosť
 • Orientácia na občana
 • Spravodlivosť
 • Národný záujem 

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Odpolitizovanie slovenskej justície a návrat práva a spravodlivosti

 • Priama voľba Generálneho prokurátora
 • Zmena modelu výberu policajného prezidenta
 • Úplná reforma Ústavného súdu
 • Výber a prípravu nových sudcov cez inštitút justičného čakateľa
 • Odstránenie vzájomne si odporujúcich zákonov

Bič na politikov!

 • Politici a funkcionári štátu musia za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom

Skvalitnenie slovenského zdravotníctva 

 • Občan musí byť na prvom mieste, jeho práva sú posvätné
 •  Zabránime zneužívaniu zdravotnej starostlivosti zo strany špekulantov na jednej strane, ani zo strany poskytovateľov, farmaceutických firiem a ďalších 
 • Primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov
 • Podporíme úpravu systému vzdelávania 
 • Budeme presadzovať spravodlivú a účelnú distribúciu verejných zdrojov do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo na jednej strane k neprimeraným ziskom, a na druhej strane k nedofinancovaniu
 • Bude presadzovať, aby zdravotné poisťovne používali zo zákona vybraté prostriedky od obyvateľov len na účel, na ktorý ich získali, t.j. na zdravotnú starostlivosť
 • Bude garantovaná štandardná kvalita
 • Plánujeme zaviesť také kroky, aby boli pre občanov dostupné lieky bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia
 • Obmedzíme preplácanie liekov, ktoré nemajú dokázanú účinnosť podľa klinických štúdií zodpovedajúcich tzv. medicíne založenej na dôkazoch
 • Zavedieme adekvátne informačné systémy a prehodnotíme eHealth

Urobíme poriadok v doprave

 • Spravíme poriadok s tendrami určenými na stavbu diaľníc a prevádzku železníc 
 • Obohatené osoby budú mať nielen hmotnú, ale aj trestno-právnu zodpovednosť
 • Zastavíme tento organizovaný zločin

3 piliere sociálne a ekonomickej politiky 

 • Za rovnakú prácu rovnaká mzda
 • Zabezpečíme dostupnosť bývania. Predovšetkým pre mladých ľudí. Musí skončiť éra hypotekárneho otroctva
 • Zavedieme sektorové dane. Zdaníme špeciálnou sektorovou daňou tých ktorý majú dominantné, monopolné či oligopolné postavenie a tvoria neúmerne vysoké zisky, teda banky, telekomunikační operátori a veľké nadnárodné technologické firmy, ktoré si celkom odvykli platiť dane

VOLEBNÝ LÍDER: ŠTEFAN HARABIN 

Štefan Harabin sa narodil v roku 1957 v obci Ľubica (Kežmarok). Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do funkcie sudcu z povolania bol zvolený v roku 1983 a za sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ho zvolili v roku 1991, kde pôsobil v dvoch funkčných obdobiach (1998-2003 a 2009-2014) aj ako predseda Najvyššieho súdu SR. V roku 2006 ho strana Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS) nominovala na post ministra spravodlivosti, ktorý zastával až do roku 2009. Štefan Harabin je zároveň neúspešný kandidát v prezidentských voľbách z roku 2019, kde obsadil tretie miesto. 

Gyula Bárdos | Maďarská komunitná spolupatričnosť

FB/SMK/Maďarské fórum/Spolupatričnosť/Maďarské fórum/

​Maďarská komunitná spolupatričnosť je stredo-pravá etnicky založená maďarská politická strana, ktorá vznikla v októbri 2019. Jej primárnym cieľom sú záujmy maďarskej menšiny na Slovensku. V parlamentných voľbách v roku 2020 slúži ako volebná strana, v ktorej kandidujú členovia pôvodného hnutia Összefogás-Spolupatričnosť spoločne s členmi strán Strana maďarskej komunity a Maďarské fórum. Svojím programom chce osloviť predovšetkým južné Slovensko a maďarských voličov na Slovensku. Jej volebný program sa orientuje na zachovanie a rozvoj maďarskej komunity na Slovensku. Volebným lídrom pre parlamentné voľby 2020 sa stal Gyula Bárdos. 

VOLEBNÝ LÍDER: GYULA BÁRDOS

Gyula Bárdos sa narodil 5. marca 1958 v Bratislave. Je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý podpredseda Strany maďarskej koalície. Bol podpredsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR, členom Zahraničného výboru NR SR a overovateľom Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Neúspešne sa uchádzal o podporu v prezidentských voľbách, v marci 2014 získal 97 035 hlasov (5,10 % z odovzdaných hlasov) a zo 14 kandidátov skončil na 5. mieste. Zároveň pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Senci za SMK. Pred dráhou politika pracoval ako manažér a v médiách, na pozícii redaktora a šéfredaktora. 

Videli ste už poslednú reláciu Na hrane? Pozrieť si ju môžete aj tu: 

Zdielať na

Súvisiace články

Najčítanejšie správy