Polojasno
27°
Bratislava
Tadeáš
25.6.2024
Prezidentské voľby: životopis Juraja Zábojníka
Zdielať na

Prezidentské voľby: životopis Juraja Zábojníka

Google News Button Sledovať správy

Juraj Zábojník sa narodil 15. júla 1962 v Bojniciach, vyrastal v obci Veľká Lehôtka v okrese Prievidza. Vyštudoval Odborné učilište v Prievidzi, následne v roku 1981 nastúpil do vojenskej náhradnej služby vo Frýdku-Místku. V štúdiách pokračoval na Strednej odbornej škole Ministerstva vnútra SR v Pezinku. Po absolvovaní maturitných skúšok a ukončení odborného bezpečnostného vzdelania začal pracovať ako referent na Správe ochrany ústavných činiteľov SR (dnešný Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií ).

Počas pôsobenia na úrade ochrany v roku 1989 nastúpil k predsedovi vlády národného porozumenia Milanovi Čičovi ako špecialista na úseku bezpečnostnej politiky - osobnej ochrany. Neskôr, v priebehu niekoľkých ďalších rokov, postupne prešiel mnohými riadiacimi pozíciami a dosiahol hodnosť plukovníka. Kariéru v tejto oblasti ukončil v pozícii riaditeľ úradu.

Vzdelanie si Zábojník postupne doplnil štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (titul Ing.), magisterským a doktorandským štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave (tituly Mgr., PhDr. ), a vedeckou ašpirantúrou na Technickej univerzite a Ekonomickej univerzite (titul PhD.). Ako lektor a pedagóg prednášal na akademickej pôde vysokoškolských univerzít a v štátnych inštitútoch. Neskôr pôsobil ako bezpečnostný expert pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, Národnú banku Slovenska a niektoré slovenské strategické podniky.

Zábojník bol spoluzakladateľom Svetovej organizácie špeciálnych služieb ochrany ústavných činiteľov a riadil mnohé bezpečnostné akcie týkajúce sa stretnutí najvyšších predstaviteľov, napríklad sprevádzal pápeža Jána Pavla II počas jeho misie na Slovensku, exprezidenta USA Jimmyho Cartera či patriarchu pravoslávnej cirkvi Alexija II.

Viac ako 20 rokov až do súčasnosti pôsobí ako nezávislý bezpečnostný analytik v mediálnej sfére, konkrétne v oblasti zahraničnej a vnútornej bezpečnostnej politiky, v otázkach medzinárodného terorizmu a migrácie či korupcie a organizovaného zločinu. Je držiteľom certifikátov previerok Národného bezpečnostného úradu, NATO či Európskej únie.

Od roku 1987 je ženatý s Katarínou Zábojníkovou, rodenou Turčekovou, má dve dospelé dcéry Zuzanu a Michaelu.

Najčítanejšie správy