Noviny.sk

1 / 4

Vládne vozidlo malo nehodu. Skončilo v betónových zábranách