Noviny.sk

1 / 5

Danielu, ktorá zbila rovesníčku, vzli do väzby