Na Slovensku bude o desať rokov 140-tisíc elektromobilov, SEVA žiada dynamické cenové tarify pre ich nabíjanie

17.06.2020 11:59 Noviny.sk

BRATISLAVA - O desať rokov bude na slovenských cestách jazdiť 140-tisíc elektromobilov. Vyplýva to z odhadov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA). „Prevádzka elektromobilu je dnes výrazne lacnejšia ako auta s klasickým spaľovacím motorom a v závislosti od spôsobu nabíjania sa pohybuje na 20 – 40 % nákladov tradičných vozidiel. O ekologickom aspekte netreba ani hovoriť,“ uviedol prezident SEVA Patrik Križanský.

Odhad asociácie pritom vychádza z aktuálnych trendov na automobilovom trhu a z pohľadu na aktuálne technologické zameranie výrobcov automobilov. Významnú úlohu budú podľa nej hrať aj prísne environmentálne limity na emisie z automobilov, a s tým hroziace pokuty za ich prekročenie. „Dôležitým aspektom je tiež dorovnávanie obstarávacej ceny medzi automobilmi s elektrickým a spaľovacím motorom, ktoré sa očakáva okolo roku 2025. K postupnému znižovaniu cien elektromobilov, respektíve k zvyšovaniu úrovne ich výbavy dochádza najmä vďaka neustálemu poklesu cien batérií,“ priblížil Križanský


V scenári plnej elektrifikácie cestnej dopravy bude pritom kumulovaná kapacita batérií v automobiloch a autobusoch na úrovni 100 GWh, čo napríklad predstavuje približne 28-násobok kapacity úschovy najväčšej prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Takáto významná záložná kapacita v batériách elektromobilov bude podľa Križanského predstavovať najvýznamnejší zdroj flexibility pre energetický systém Slovenskej republiky. "Okrem iného umožní využívanie významne vyššieho podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov," doplnil.

Do konca roka 2020 je Slovenská republika povinná transponovať smernicu Európskej únie o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Nová legislatíva zavádza množstvo zmien a jednou z nich je aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny. SEVA v tejto súvislosti navrhuje zavedenie dvoch nových e-taríf - pre nízkonapätové (NN) a vysokonapäťové (VN) siete. Prvú NN e-tarifu by mohli využívať výhradne domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil. Druhá VN e-tarifa by bola využívaná pre pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.


„Novou NN e-tarifou chceme umožniť, aby zákazníci mohli zapojiť svoj elektromobil do tzv. inteligentného nabíjania a pomocou rôznych úrovní ceny, podľa toho, či je špička, alebo je elektriny, naopak, prebytok, dokázali šetriť. Nepriamo však takto môžu aj výrazne pomôcť k stabilite energetickej sústavy, keďže sa tak dá dynamicky ovplyvňovať dopyt po elektrine," vysvetlil Križanský. Dnes pritom v slovenskej energetike takéto inovácie nie sú vôbec možné. „Pevne verím, že s novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prídu aj takéto inovácie, ktoré sú už bežné vo viacerých členských krajinách EÚ a vyžaduje ich aj európska legislatíva," dúfa Križanský.

VN e-tarifu navrhuje asociácia zaviesť po vzore Českej republiky ako jednozložkovú tarifu pre pripojenie na VN strane v prípade, keď je prípojné miesto využívané aj na účely nabíjania elektromobilov. Takáto tarifa by zreálnila nákladovosť pre pripájanie a prevádzku nových nabíjacích staníc najmä s vyšším výkonom, respektíve počtom na jednom mieste (tzv. nabíjacie huby).

Zdroj: SITA

TV Program

20:35 Česko Slovensko má talent
22:10 Uhorčík
22:50 Kingsman: Zlatý kruh
20:30 Oktagon zápasenie
00:20 Najväčšie svetové talenty
02:10 Leto 2003
20:10 V znamení zbesilosti
22:10 Vraždy, ktoré šokovali XXIV.
23:05 Vraždy, ktoré šokovali XXIV.
21:10 Okido I.
21:25 Bob staviteľ XV. - XVIII.
21:40 Krtko
20:15 S terčem na zádech
21:45 Svatební obřad
23:25 Záhada Hory mrtvých