Slovensko podpísalo memorandum, ktoré prispeje k posilneniu regulácie dát v digitálnom svete

03.12.2019 16:43 Noviny.sk

BRATISLAVA - Slovensko po rokovaní ministrov krajín Európskej únie podpísalo memorandum, ktoré hovorí o posilnení regulácie dát v digitálnom svete. Pripojilo sa tak ku krajinám, ktoré plánujú rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Uviedlo to Oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR v tlačovej správe. Ministri v Bruseli prijali aj závery Rady ministrov EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (Rada TTE) o význame sietí 5G pre európske hospodárstvo a o potrebe znížiť súvisiace bezpečnostné riziká. Nasledujúci rok budú krajiny EÚ viesť diskusie o možnostiach rozvoja a nasadenia bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry na obdobie budúcich desiatich rokov. Kvantové technológie chcú financovať z veľkej časti z prostriedkov nového programového obdobia na roky 2021 až 2027.

"Najdôležitejším bodom rokovania bola diskusia o dátovom hospodárstve a etickom využívaní údajov v EÚ," uviedol podpredseda vlády Richard Raši s tým, že považuje za potrebné zachovať ekonomický rast súbežne s trvalo udržateľným rozvojom založeným na údajoch. "Spoločne preto hľadáme spôsoby, ako otvoriť súkromné údaje smerom k verejnosti a verejnému sektoru, ale aj v rámci súkromného sektora," vysvetlil Raši. Existujúce zákony umožňujú občanom a užívateľom držať kontrolnú ruku nad svojimi údajmi, cieľom ÚPVII je podľa Rašiho docieliť, aby tieto pravidlá boli rovnaké pre všetkých. "Ak nájdeme vyvážený a spravodlivý spôsob ako otvoriť údaje, stimulujeme tým naše hospodárstvo," dodal Raši.


"Siete 5G prepoja v blízkej budúcnosti množstvo zariadení a systémov v takých významných sektoroch, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo alebo zdravotníctvo," vysvetlil Raši ďalší bod diskusie ministrov krajín EÚ. Zariadenia v sieti môžu uchovávať citlivé údaje, preto Raši zdôrazňuje, že treba od začiatku túto infraštruktúru budovať so zreteľom na kybernetickú bezpečnosť.

Ministri prijali aj správu o pokroku k nariadeniu o elektronickom súkromí. "Ide o zložitý a kontroverzný návrh, na ktorom sa pracuje už tri roky. Hoci členské štáty podporujú cieľ e-Privacy (ochrana osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore), vzhľadom na citlivosť a zložitosť celého nariadenia mnoho právnych aj technických otázok zostáva ešte otvorených (napr. ochrana zneužívania detí, uchovávanie údajov, právna istota celého nariadenia atď.)," vysvetlil Raši.

Zdroj: SITA

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:15 18 ROKOV S TV JOJ
20:20 INFORMÁCIE PRE TIPUJÚCICH
19:45 Profesionáli
20:25 X-Men: Prvá trieda
23:20 Projekt Mind Blown
20:10 Myšlienky vraha II.
21:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III.
22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III.
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
20:35 Mach a Šebestová na cestách
18:35 Zlatokopka
20:15 FILM TÝDNE: PREMIÉRA: Dobrodruh Flynn
22:10 Muži, ženy a děti