Polojasno
16°
Bratislava
Berta
2.7.2022
Poľnohospodárska výroba má nízku pridanú hodnotu, upozorňuje Euler Hermes
Zdielať na
Noviny.sk

Poľnohospodárska výroba má nízku pridanú hodnotu, upozorňuje Euler Hermes

BRATISLAVA - Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov síce medziročne rastú, no slovenskí farmári v produktivite práce výrazne zaostávajú za ostatnou časťou Európy, konštatuje analýza spoločnosti Euler Hermes. Slovenský roľník vyprodukuje len približne tretinovú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v rámci krajín EÚ.

Dôvodom podľa analytikov spoločnosti Euler Hermes je medzi inými aj vysoký podiel pestovania menej náročných obilnín a olejnín s nižšou pridanou hodnotou. Kým takmer tretinu vypestovaného obilia vyvážame, takmer polovicu bravčového mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musíme doviesť. Napríklad hektárové výnosy skleníkov na paradajky v porovnaní s klasickou pšenicou môžu byť v niektorých prípadoch až päťstonásobne vyššie.

„Na Slovensku evidujeme značne nevyužitý potenciál v pestovaní ovocia a zeleniny a v rozvoji zanedbanej živočíšnej výroby,“ uviedol Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes. „Riešením by mohlo byť zameranie sa na spotrebiteľa, keďže pre zlú produkčnú štruktúru nášho poľnohospodárstva musíme až štyri pätiny produktov, ktoré by sme si inak vedeli vyprodukovať sami, dovážať. Sofistikovanejšia produkcia by zároveň pomohla k vyššej a stabilnejšej zamestnanosti v regiónoch, keďže do skleníkov, sadov a k dojniciam je potrebnej viac pracovnej sily ako k žatve lánov obilia,“ dodal.


Pri vývoji tržieb z predaja poľnohospodárskych výrobkov spoločnosť Euler Hermes vo svojej analýze zaznamenala pozitívny trend. Celkové tržby v roku 2018 dosiahli 1,82 miliardy eur, pričom prevládala rastlinná výroba, ktorá sa podieľala na celkových dosiahnutých tržbách takmer 60 %. Z hľadiska vývoja za posledné štyri roky Martin Bak konštatuje, že objem kontinuálne rastie, s výnimkou roku 2015, kedy prišlo k miernej stagnácii. Priemerný ročný rast tržieb bol na úrovni 4,3 %. Dlhodobo však prevládal podiel rastlinnej výroby, ktorá zaznamenala v priemere 6,3 % ročný nárast, pričom živočíšna výroba rástla v priemere len o 1,6 % ročne.

Začiatkom 20. storočia slovenské poľnohospodárstvo zamestnávalo 60 % obyvateľstva. V súčasnosti poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace odvetvia zamestnávajú približne len 3 % ekonomicky činného obyvateľstva (do 100 tis. zamestnancov). Za posledných 30 rokov dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30 % a ošípaných až o 80 %. Podľa údajov Štatistického úradu SR chov ošípaných klesol z 1,15 milióna kusov v roku 2004, na 615 tisíc v roku 2017, teda takmer o polovicu.

Na každých 100 hektárov pôdy Slovensko zamestnáva iba 2,5 človeka, pričom priemer EÚ je až 5,5 človeka, v Maďarsku 9 a v Poľsku až 12 ľudí. Ročné dotácie na slovenského farmára sú 85 000 eur, priemer EÚ je 40 000 eur. Odvetvie poľnohospodárstva využíva dnes približne 19 350 kilometrov štvorcových poľnohospodárskej pôdy, t.j. 39,5 % povrchu krajiny.


Spoločnosť Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Firma má sídlo v Paríži, pôsobí vo viac než 50 krajinách so 6 050 zamestnancami. Je členom skupiny Allianz a vedená na burze Euronext v Paríži. V roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat 2,7 mld. eur a historicky najvyššie portfólio pohľadávok v objeme 2 mld. eur.

Najčítanejšie