Podľa Európskeho výboru pre sociálne práva je v SR vysoká chudoba medzi Rómami

24.01.2018 18:52 Noviny.sk

BRATISLAVA - Miera chudoby v Európe je neprijateľne vysoká a opatrenia na odstránenie tohto problému sú nedostatočné. Uviedol to Európsky výbor pre sociálne práva vo výročnej správe, ktorú zverejnil v stredu. Výbor uviedol, že v rámci 33 európskych krajín pri posudzovaní dodržiavania jednotlivých kapitol Európskej sociálnej charty zistil v 228 prípadoch súlad s chartou, v 175 prípadoch jej porušovanie a v 83 prípadoch nemohol situáciu zhodnotiť pre nedostatok informácií.

V prípade Slovenskej republiky výbor konštatoval, že v rokoch 2012 až 2015 v deviatich hodnotených aspektoch bolo Slovensko v súlade s Európskou sociálnou chartou, ale v deviatich aspektoch podľa výboru SR s chartou v súlade nebola. Situácia nebola v súlade napríklad s niektorými odsekmi článku 12 charty, ktorý hovorí o práve na sociálnu bezpečnosť. Napríklad minimálna úroveň dávok v nezamestnanosti podľa výboru bola neadekvátna.


Zároveň podľa výboru situácia na Slovensku nebola v súlade ani s niektorými odsekmi článku 30 charty, ktorý sa zaoberá ochranou pred chudobou a sociálnym vylúčením. Konštatoval totiž, že v SR v rokoch 2012 až 2015 neexistoval celkový a koordinovaný prístup na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Výbor si všíma, že chudoba v rámci rómskej menšiny je mimoriadne vysoká, a to šesťkrát vyššia v porovnaní s celkovou populáciou, pričom je tiež vyššia ako v iných štátoch s početnou rómskou menšinou (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko).

Pokiaľ ide o právo na ochranu zdravia, výbor uviedol, že nezistil dostatočné opatrenia na zníženie počtu predčasných úmrtí. Výbor si všíma, že podľa zdravotníckej štatistiky Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2012 bolo Slovensko medzi členskými krajinami OECD na prvom mieste v úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia a na piatom mieste v úmrtnosti na rakovinové ochorenia. Preto zopakoval žiadosť o informácie o opatreniach na riešenie problému týchto ochorení. Zatiaľ na základe nedostatku informácií dospel k záveru, že situácia v krajine v tejto oblasti nie je v súlade s chartou.

Zdroj: SITA

TV Program

11:35 Útek na Horu čarodejníc
13:50 Narnia: Princ Kaspian
16:50 Shrek 2
11:15 Nové bývanie
12:45 Drvivý dopad
15:05 Denník ľadovej princeznej
11:00 Áno, šéfe! USA VII.
12:20 Kto porazí šéfkuchára
12:50 Keď je pečenie umenie IV.
12:00 Maxipes Fík
12:10 Dážďovečky
12:25 Krtko
11:20 Kolo zázraků
13:10 Příšerky z vesmíru
14:45 Za zavřenými dveřmi