Noviny.sk

2 / 6

Muž mal pri sebe nebezpečný chemický materiál.