Noviny.sk

1 / 6

Veľký hlad ju mal dohnať ku krádeži.