Noviny.sk

1 / 6

Viac ako 300 hasičov pomáhalo pri výjazdoch spôsobených vetrom