Noviny.sk

1 / 4

Štátna komisia zaregistrovali všetkých 25 politických strán. Dvaja politici sú pritom obvinení políciou