Noviny.sk

1 / 5

Starosta obce pri Liptovskom Mikuláši zvolal krízový štáb. Z odkalísk bane unikajú nebezpečné kaly