Noviny.sk

1 / 7

Zrážka kamiónu s osobným autom mala takmer fatálne následky. Náves skrížilo cez oba pruhy