Noviny.sk

1 / 4

Prepady čerpacích staníc nie sú ničím výnimočné. Vo väčšine prípadov je ale ulúpená hotovosť pre zlodejov sklamaním