Noviny.sk

2 / 5

Pod hrozbou bitky brával spolužiakovi desiatu. Chlapec sa dostal až pred sudcu