Noviny.sk

1 / 8

Farmári vysypali pred budovu NR SR hnoj. Reagujú tak na stavbu Dankovho stožiara