Noviny.sk

1 / 3

KDH sa stále nezmierilo s rozdelením mandátov do Európskeho parlamentu