Noviny.sk

2 / 4

Vládne vozidlo malo nehodu. Skončilo v betónových zábranách