Noviny.sk

1 / 3

O Zlatú klapku zápolili mladí umelci už siedmykrát. Súťaž je doslova liahňou talentov