Noviny.sk

1 / 5

Prvé zasadnutie vlády začalo v akademickom duchu. Hlavnou témou je odoberanie titulov