Noviny.sk

1 / 12

V Trnave sa priatelia, kolegovia, kamaráti rozlúčili s Jozefom Adamcom