Noviny.sk

1 / 9

Krajiny OSN prijali globálny pakt o migrácii. Slovensko sa samitu nezúčastnilo