Noviny.sk

1 / 6

Čerstvým snúbencom padol prsteň do kanála. Policajti neváhali a vliezli doň