Noviny.sk

1 / 7

Desiatky žien a mužov absolvovalo vojenskú prípravu. Navštívil ich aj minister Gajdoš