Noviny.sk

2 / 21

Hasiči pre rozvodnený potok evakuovali 274 osôb, ukryli ich v škole a na obecnom úrade